Formació sp | activa

La formació en Seguretat i Salut Laboral a més de tenir un caràcter obligatori segons la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, representa un valor estratègic bàsic en l'estructura de l'empresa i, a més:

-contribueix directament a la integració de l'activitat preventiva en l'organització,  
-promou una cultura preventiva dinàmica,  
-dota de recursos als treballadors per a millorar el seu benestar en el treball i 
-garanteix una permanència de coneixements, procediments i actituds.     

sp | activa ofereix un itinerari formatiu de millora contínua que impulsarà a la vostra empresa per a aconseguir els objectius de Seguretat i Salut Laboral.     

Els nostres programes de formació

Per treballar amb seguretat d’acord amb els criteris definits en els diferents convenis col·lectius (Construcció; Metall; Fusta; Indústries extractives, vidre, ceràmica i comerç d'aquests materials; Telecomunicacions)

Formació Inicial

Perquè els treballadors coneguin amb detall els riscos del seu lloc de treball.

Nivell Bàsic en PRL

Per formar en funcions i responsabilitats bàsiques de seguretat i salut laboral.

Seguretat Equips Automotors

Per assegurar-nos de la utilització segura i conscient d'equips de treball automotors.

Treballs d'Especial Perillositat

Per conèixer tots els riscos i mesures de seguretat en treballs complexos i amb alt risc.

Ergonomia

Per aprendre a protegir-nos i cuidar-nos davant les lesions musculoesquelètiques.

Riscos Psicosocials

Per conèixer les eines de diagnòstic i intervenció d'aquelles condicions relacionades amb l'organització, el contingut del treball i la realització de la tasca, que poden afectar tant al benestar o la salut del treballador com al desenvolupament de la feina.

Seguretat basada en el comportament

Per aconseguir que les persones vulguin treballar segures, amb atenció plena a la seguretat en el treball.

Emergències

Per saber com actuar en cada situació d'emergència a l'empresa.

Primers auxilis

Per aprendre com atendre persones accidentades a l'empresa.

Seguretat vial i Accidents de Trànsit

Per arribar a ser capaç de conduir vehicles amb la major seguretat i atenció.

AEQT-AEST Sector Petroquímic

Per conèixer com treballar amb seguretat en el sector petroquímic.

Sol·licita'ns informació

Utilitza el formulari per a posar-te en contacte amb nosaltres.

Contacta amb nosaltres