sp | activa

El nostre objectiu, és evitar o disminuir els accidents laborals, l'aparició de malalties professionals i cobrir l'obligació legal de disposar d'una organització preventiva.

qui som

Som un equip de professionals amb els coneixements i recursos tècnics necessaris que, des de la  proximitat al client, oferim la nostra experiència per la gestió de la prevenció de riscos laborals, d’acord amb la realitat de cada empresa i segons la legislació vigent en la matèria.

sp|activa està acreditada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya com a Servei de Prevenció Aliè amb autorització SP-001-T, en totes les especialitats previstes pel Reglament dels Serveis de Prevenció:

  • Seguretat en el treball
  • Higiene industrial
  • Ergonomia i Psicosociologia aplicada
  • Medicina del treball (Vigilància de la Salut)

Els nostres principals actius són l’experiència i la proximitat. El profund coneixement de l’activitat, fruit de l’experiència i la formació del nostre equip professional, és la clau que fa que les nostres empreses clients ens confiïn dia a dia la prevenció de la seva empresa.

A sp|activa disposem d’un departament de R+D+I dedicat a la millora continuada que ens permet el control dels sistemes de gestió, protecció i prevenció de l’empresa i treballar en la recerca de nous procediments i productes que puguin satisfer les necessitats de les nostres empreses clients.

La qualitat, com una necessitat derivada també de la missió i els valors de l’empresa, queda integrada en les actuacions que es realitzen en totes les àrees.

El resultat del nostre compromís i dedicació és la reducció de la sinistralitat laboral, així com l’increment dels nivells generals de salut a les empreses.

equip

Som un equip de professionals amb els coneixements i recursos tècnics necessaris que, des de la proximitat al client, oferim la nostra experiència per la gestió de la prevenció de riscos laborals, d’acord amb la realitat de cada empresa i segons la legislació vigent en la matèria.

  • Més de 250 professionals al seu servei

Més de 50 anys mirant per tu

1966

Els antecessors de sp.activa, comencen a realitzar activitats relacionades amb la prevenció de riscos laborals.

1995

Arriba el punt d’inflexió en l’activitat de prevenció amb la publicació de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre).

1997

La regulació dels serveis de prevenció amb l’aparició del Reglament dels Serveis de Prevenció (RD 39/1997, de 17 de gener) suposa la transformació dels departaments de Seguretat i Higiene de les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social (MATEPSS), que prenen la forma de Serveis de Prevenció.

2006

Després de la publicació del RD 688/2005, de 10 de juny, les MATEPSS segreguen els seus serveis de prevenció com a societats de prevenció i aquestes comencen a funcionar de forma independent.

2007

Es produeix la fusió de les societats de prevenció Tárraco de la MATT i Preverum, constituint la societat de prevenció MRMsp, l’origen de l’actual sp.activa.

2009

Fruit de la fusió de les societats de prevenció MRMsp i Prevenmupa, neix la Sociedad de Prevención de Nueva Activa, SLU (sp.activa), unint el potencial, gran recorregut i experiència en prevenció de riscos laborals dels serveis de prevenció que la composen.

2015

D’acord amb la Llei 35/2014, de 26 de desembre, es procedeix a la privatització de les societats de prevenció de les MATEPSS i sp.activa passa també a ser propietat 100% de capital privat amb el nom de PREVENACTIVA, S.L.U. (sp.activa)

Sol·licita'ns informació

Utilitza el formulari per a posar-te en contacte amb nosaltres.

Contacta amb nosaltres