Seguretat vial i Accidents de Trànsit

Per arribar a ser capaç de conduir vehicles amb la major seguretat i atenció.

Node Image

En què consisteix?

El 27 de setembre de 2011 el Parlament Europeu va dictar una resolució sobre seguretat viària europea 2011-2020 reiterant la necessitat de tenir una estratègia a llarg termini amb l’objectiu d’evitar totes les víctimes mortals per accident de trànsit (visió zero). En aquest sentit el mateix Parlament Europeu ha realitzat un conjunt de suggeriments i recomanacions entre les quals es troba l'elaboració d'estratègies d'acció sobre els accidents in-itinere forçant als estats membres a que fomentin i incentivin l'elaboració de plans de seguretat viària a les empreses.
A sp|activa entenem que les organitzacions han d'adquirir un compromís ferm en aquest sentit i dur a terme mesures concretes de seguretat viària que integrin aquesta disciplina en la política de prevenció de riscos de l'empresa.

Logo brand

.   .