SP | LAB

Des de sp|activa volem fer una contribució rellevant i significativa. Per això impulsem diferents iniciatives d'innovació, amb el suport de diversos col·laboradors i altres entitats vinculades a la salut laboral.

La nostra activitat en aquest àmbit s'enfoca en tres línies:

  • Lideratge i participació en projectes de R+D+i.
  • Contribució al desenvolupament de nous professionals, per exemple, patrocinant el Màster Dual en Prevenció de Riscos Laborals de la Universitat de Lleida, contribuint en docència i acollint alumnes per a les pràctiques.
  • Participant en congressos, activitats de divulgació i difusió de bones pràctiques.

En conjunt, aquesta activitat genera un impacte positiu en tots els grups d'interès: permet generar coneixement, contribueix a l'evolució de la salut laboral i permet transferir millores a les metodologies, propostes i solucions de sp|activa.

Logo brand

.   .