PREVENCIÓ DE L'ASSETJAMENT I VIOLÈNCIA EN EL TREBALL_NIVEL 1

1.- Tipus d'assetjament i conductes que poden evidenciar-lo: Assetjament psicològic i discriminatori Assetjament sexual Assetjament per raó de sexe Violència de gènere

2.- Obligacions de l'empresa

3.- Drets i obligacions de les persones treballadores i dels seus representants legals

4.- Activitats preventives

5.- Detecció, gestió i resolució de situacions de risc a l'empresa (via interna)

6.- Vies externes de resolució

Sol·licita'ns informació

Utilitza el formulari per a posar-te en contacte amb nosaltres.

Contacta amb nosaltres