SEGURITAT EN ELS TREBALLS EN ZONES AMB RISC D'INCENDI I EXPLOSIÓ AL SECTOR INDUSTRIAL

1.- Introducció, justificació.

2.- Factors de risc del lloc de treball.

3.- Avaluació de riscos.

4.- Normes bàsiques per a la correcta MMC.

5.- Operacions més comuns al lloc de treball.

6.- Utilització d'ajudes tècniques per a la mobilització de pacients.

MÒDUL FORMATIU D'ACTUALITZACIÓ Formació continuada que té per objectiu actualitzar la formació sobre els riscos del lloc de treball, segons el que disposa l'article 19 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (31/95)

Sol·licita'ns informació

Utilitza el formulari per a posar-te en contacte amb nosaltres.

Contacta amb nosaltres