SEGURETAT EN LA INSTAL•LACIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE I LÍNIES DE VIDA PROVISIONALS

1.- Definicions i conceptes específics de materials i equips
2.- Tipologia de línies de Vida provisionals:
- Horitzontals
- Verticals
- Punt fix
3.- Tipologia d'ancoratges segons la –UNE EN 795
- A1 Ancoratges projectats per ser fixats sobre superfícies horitzontals, verticals i inclinades.
- A2 Ancoratges per ser fixats sobre teulades inclinades.
- B Dispositius d'ancoratge provisionals transportables.
- C Dispositius d'ancoratge equipats amb línies d’ancoratge flexibles horitzontals.
- D Dispositius d'ancoratge equipats amb guies.
- E Dispositius d'ancoratge de pes mort.
4.- Muntatge d'ancoratges:
- Expansius
- Químics
PRÀCTICA
Revisió de l'entorn de treball.
Definició de dispositius i ubicació.
Instal.lació de diferents punts d'ancoratge.
Instal.lació de línies de vida provisional.
Sistemes de rescat i evacuació

Sol·licita'ns informació

Utilitza el formulari per a posar-te en contacte amb nosaltres.

Contacta amb nosaltres