MODUL FORMATIU D'ACTUALITZACIÓ: SEGURETAT EN ELS TREBALLS EN ALÇADA SECTOR TRANSPORT

1.- Principis de l'acció preventiva

2.- Què ens diu la normativa

3.- Quan es considera treball en alçada

4.- Factor caiguda

5.- Efecte pèndul

6.- Distancia lliure de caiguda

7.- Arnès de seguretat

8.- Sistemes d'ancoratge

9.- Procediment de treball

10.- Activitats pràctiques

Formació continuada que té per objectiu actualitzar la formació sobre els riscos del lloc de treball, segons el que disposa l'article 19 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (31/95)

Sol·licita'ns informació

Utilitza el formulari per a posar-te en contacte amb nosaltres.

Contacta amb nosaltres