MÒDUL FORMATIU D'ACTUALITZACIÓ: EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1.- Introducció.

2.- Consideracions generals.

3.- Classificació d'Epi's.

4.- Certificació d'Epi's.

5.- Tipus de proteccions i característiques: - Protecció ocular - Protecció auditiva - Protecció del cap - Protecció de vies respiratòries

-  Roba de protecció

      -  Roba de senyalització d’alta visibilitat

          *  Protecció de peus

          *  Proteccions contra caiguda d’alçades

          *  Protecció en mans i braços

MÒDUL FORMATIU D'ACTUALITZACIÓ

Formació continuada que té per objetiu actualitzar la formació sobre els riscos del lloc de treball, segons el que disposa l'article 19 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (31/95)

Sol·licita'ns informació

Utilitza el formulari per a posar-te en contacte amb nosaltres.

Contacta amb nosaltres