MANTENIMENT_OFICI_CONVENI DERIVATS CIMENT

- Tècniques preventives d'ofici i funcions

- Mitjans, equips i eines

- Interferència en activitats

- Aspectes Ergonòmics.

- Mitjans de protecció col·lectiva (col·locació, usos, obligacions i manteniment)

- Equips de protecció individual (col·locació, usos, obligacions i manteniment)

- Connexions elèctriques o mecàniques.

- Ventilació del lloc de treball. Soroll.

- Senyalització.

Sol·licita'ns informació

Utilitza el formulari per a posar-te en contacte amb nosaltres.

Contacta amb nosaltres