FORMACIÓ PER PERSONAL DIRECTIU_ CONVENI DE LA CONSTRUCCIÓ

1.- Integració de la prevenció en la gestió de l'empresa.

- La seguretat del producte.

- El manual (política, procediments, plans, etc.).

- Integració amb els diferents sistemes de qualitat i medi ambient)

- Gestió total.

- Les auditories internes.

2. Obligacions i responsabilitats.

- Funcions, obligacions i responsabilitats.

3. Organizació i planificació.

- Pla de prevenció de riscos laborals.

- Avaluació de riscos.

- Planificació de la prevenció.

- Sistemes de control sobre els riscos existents.

- Modalitats preventives.

4.- Costos de la accidentalitat i rentabilitat de la prevenció.

- Els costos dels accidents de treball.

- Mètodes de càlcul dels costos dels accidents.

5. Legislació i normativa bàsica en prevenció.

- Introducció al àmbit juridic.

- Legislació bàsica i del desenvolupament.

V Conveni General del Sector de la Construcció

Sol·licita'ns informació

Utilitza el formulari per a posar-te en contacte amb nosaltres.

Contacta amb nosaltres