Exposició a fums dièsel

Exposició a fums dièsel
Altres
Exposició a fums dièsel
Hi ha activitats professionals que poden estar sotmeses a una exposició freqüent a fums d’escapament dièsel.
Aquesta exposició es considera com una exposició a un agent cancerigen en el lloc de treball i com a tal cal avaluar-lo, ja que poden crear perill per a la salut si no estan adequadament controlats.
 
Full monogràfic 37 -Riscos per exposició a fums dièsel-
http://treball.gencat.cat/web/.content/09_-_seguretat_i_salut_laboral/publicacions/imatges/37-RISCOS-PER-EXPOSICIO-A-FUMS-DIESEL.pdf

Logo brand

.   .