"Treballs en cobertes: l'important és baixar amb vida"

Quan: 17-09-2021
Categoria: Altres

El INSST llança la campanya "Treballs en cobertes: l'important és baixar amb vida" durant el període del 20 de setembre fins al 22 d'octubre.

Aquesta campanya té el seu origen en les activitats del Grup de Treball Construcció de la Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (CNSST) i es deriva d'un estudi realitzat per aquest grup entre els anys 2016-2019. Concretament, és el desenvolupament de l'acció 1.2 de l'informe "Treballs de reparació i manteniment en cobertes" (aprovat en Ple de la CNSST i publicat el 2019).
La campanya té com a objectiu reduir els accidents laborals per caigudes des cobertes i teulades, els quals originen un elevat nombre de defunció i lesions greus cada any.

A qui va dirigida la campanya?
La campanya està dirigida a les empreses i treballadors autònoms que realitzen treballs sobre cobertes i als titulars dels edificis que contracten aquestes activitats.
Per evitar aquests accidents és essencial sensibilitzar i millorar els coneixements tècnics de titular de l'edifici en el qual es va a intervenir i de l'empresa o treballador autònom que va a treballar sobre la teulada. Aquesta campanya va dirigida a tots dos.
Els treballs que habitualment es contracten i realitzen sobre teulades són, entre altres, els següents:

 • Aïllament i impermeabilització.
 • Reparació de goteres o filtracions.
 • Substitució de teules o plaques de la coberta.
 • Segellat de juntes.
 • Retirada de cobriments amb amiant o substitució per altres materials.
 • Instal·lació o manteniment de panells solars.
 • Neteja de xemeneies o canalons.
 • Reparació o substitució d'antenes.
 • Retirada de neu.
 • Canvis de plàstics en hivernacles.

Seqüència d'accions a seguir:

 1. Recopilar la informació sobre el treball a realitzar
 2. Triar l'empresa contractista per executar-lo
 3. Planificar els treballs (Accions prèvies, durant i després dels treballs)
 4. Preparar l'activitat en el terreny (Equips, sistemes de seguretat, ...)
 5. Realitzar els treballs (Supervisant la seva correcta evolució)
 6. Finalitzar els treballs deixant tot en condicions segures

Sol·licita'ns informació

Utilitza el formulari per a posar-te en contacte amb nosaltres.

Contacta amb nosaltres