Enviat per semic el dc., 10/05/2016 - 10:49

A sp|activa vetllem per la protecció eficaç dels treballadors i de les treballadores enfront dels riscos que es deriven del seu treball, assessorant els empresaris i les empresàries, que tenen el deure de garantir la seguretat i la salut del seu personal.

Una bona actuació en prevenció de riscos laborals implica evitar o minimitzar les causes dels accidents i de les malalties derivades del treball. Això s’aconsegueix fomentant una autèntica cultura preventiva a l’empresa, que s'ha de reflectir en la planificació de la prevenció des del moment inicial.

Per dur a terme aquesta planificació és necessari desenvolupar un procés que comença amb l'avaluació inicial dels riscos inherents als llocs de treball que hi ha a l'empresa. Aquesta avaluació de partida i la seva actualització periòdica, condueixen al desenvolupament de mesures d'acció preventiva adequades a la naturalesa dels riscos detectats, així com al control de l'efectivitat d'aquestes mesures.

Tot això ha d'anar acompanyat d'un procés permanent d'informació i formació als treballadors i treballadores perquè coneguin l'abast real dels riscos derivats dels seus llocs de treball i la forma de prevenir-los i evitar-los o minimitzar-los.

A més a més, per tal d’investigar i analitzar les possibles relacions entre l’exposició als riscos professionals i els perjudicis per a la salut i proposar les mesures preventives adequades, sp|activa s’encarrega de la vigilància de la salut del conjunt dels treballadors i treballadores d’acord amb el risc inherent del seu lloc de treball.

Tipo perfil:

Posició: 
1

Sol·licita'ns informació

Utilitza el formulari per a posar-te en contacte amb nosaltres.

Contacta amb nosaltres