Setmana Europea de Seguretat i Salut en el Treball

Setmana Europea de Seguretat i Salut en el Treball
Altres
Per les dades demogràfiques disponibles, està arribant i arribarà un nombre elevat de persones a edats avançades en l'entorn de treball. S'ha modificat la forma piramidal que habitualment es coneixia.
La societat i les empreses per formar part d'ella, deure de tenir en consideració aquest canvi i incloure en els seus programes de prevenció les accions que evitin que els treballadors arribin a edat avançada amb patologies que poden limitar el treball de forma important.
Garantir la salut no només a curt termini, sinó amb una previsió de projecció a llarg termini.

Logo brand

.   .