Setmana Europea de Seguretat i Salut en el Treball

Setmana Europea de Seguretat i Salut en el Treball
Altres
Els reptes que planteja el canvi demogràfic poden causar problemes a les empreses i organitzacions, escassetat de mà d'obra general, escassetat de mà d'obra qualificada i dificultats relacionades amb la productivitat i l'absentisme. Amb tot, si les empreses compleixen les seves obligacions legals i fomenten les pràctiques de treball saludables, és probable que es redueixi la rotació del personal i es millori la productivitat.

Logo brand

.   .