Prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa

Prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa
Altres
Dins el conjunt de riscos psicosocials cal tenir en compte l'assetjament sexual i de l'assetjament per raó de sexe en l'entorn laboral, de manera que aquesta guia aporta informació adreçada a la seva prevenció.
Elaboració i redacció:
Comissió d'Igualtat i del Temps de Treball del Consell de Relacions Laborals de Catalunya
Barcelona, abril de 2017
L'accés a la mateixa, pot fer-se per aquí

Logo brand

.   .