OPERADOR DE GRUA PONT

Operador de grua pont
Modalitat:
Durada:
8 h
Temàtica:
Lloc:
AMPOSTA
inscriure'm

Contingut del curs

1.- Normativa de referència. Drets i obligacions
2.- Definició de l'equip i dels treballs: Classificació
3.- Components de l'equip i paraments
4.- Identificació de riscos i mesures específiques
- Riscos i factors de risc - Dispositius de seguretat
- Normes d'utilització de l'equip - Regles d'estabilitat
- Distàncies de seguretat - Senyalització de seguretat i de maniobres
5.- Mitjans auxiliars, eslinges i estrob de càrregues
6.- Mitjans auxiliars, equips intercanviables
7.- Normes de manteniment i verificació
8.- Entorn de treball i interferència d'activitats
9.- Equips de protecció individual
10.- Documentació

PRÀCTICA
1.- Presa de contacte amb l'equip de treball
2.- Preparació de l'equip per al treball, equips intercanviables
3.- Ús segur de l'equip:
•Comprovacions diàries i periòdiques
•Estabilitat de l'equipo
•Moviments amb càrregues i en buit
. Treballs amb càrrega
. Càrrega i descàrrega
4.- Treballs amb perills especials
5.- Maniobres segures
6.- Simulació de situacions de risc
7.- Emergències-PAS
8.- Pràctica ampliada

Formació realitzada segons els criteris definits al RD 1215/97

A qui s’adreça?

Operador de grua pont

Sessions

Inici: 9 de agost 2022
Horari: 07:00 - 11:00
Ubicació: Empresa
Inici: 9 de agost 2022
Horari: 11:00 - 15:00
Ubicació: Empresa

Sol·licita'ns informació

Utilitza el formulari per a posar-te en contacte amb nosaltres.

Contacta amb nosaltres