Més prevenció per a les persones treballadores en l'àmbit de la relació laboral de caràcter especial del servei de la llar familiar

Quan: 12-09-2022
Categoria: Altres

Especial referència a l'àmbit de la prevenció de la violència contra les dones

Recentment s'ha publicat el Reial decret llei 16/2022, per a la millora de les condicions de treball i de Seguretat Social de les persones treballadores al servei de la llar.

Dins l'àmbit d'aplicació de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, establia: “tampoc serà aplicable a la relació laboral de caràcter especial del servei de la llar familiar”; això s'ha suprimit pel Reial decret-llei 16/2022, en aplicació des del 9/9/2022.

I s'introdueix que, en relació amb la protecció de la seguretat i la salut a la feina de les persones treballadores en l'àmbit de la relació laboral de caràcter especial del servei de la llar familiar, que les persones treballadores tenen dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut a la feina, especialment en l'àmbit de la prevenció de la violència contra les dones, tenint en compte les característiques específiques del treball domèstic, a els termes i amb les garanties que es prevegin reglamentàriament per tal d'assegurar-ne la salut i la seguretat.

Així mateix, es dóna compliment al Conveni 189 de l'OIT, Conveni sobre les treballadores i els treballadors domèstics, 2011 “Tot treballador domèstic té dret a un entorn de treball segur i saludable”

Accés al Reial decret-llei 

Sol·licita'ns informació

Utilitza el formulari per a posar-te en contacte amb nosaltres.

Contacta amb nosaltres