ISO 45001 Sistemes de gestió de la seguretat i salut en el treball

Quan: 21-03-2018
Categoria: Altres
ISO 45001 Sistemes de gestió de la seguretat i salut en el treball
 
Ja s'ha publicat la ISO 45005, que és la primera norma internacional sobre Gestió de la Seguretat i Salut en el Treball, que és una norma voluntària (AENOR la té disponible des de 2018.03.12)
 
Fins al moment existia l'estàndard OHSAS 18001, però amb la ISO 45001 s'atén a l'interès que des de fa temps esperava una norma internacional, ja que l'emet ISO; Organització Internacional de Normalització (de l'anglès: International Organization for Standardization).
 
La norma incorpora els requisits d'un sistema de gestió alineat amb l'Estructura d'Alt Nivell i el seu contingut s'ha realitzat amb la intenció que hi quedin integrades les millors pràctiques preventives dels diferents referencials existents en àmbit internacional.
 
L'ISO 45001 té com a objectiu el minimitzar el nombre d'accidents i malalties laborals, mitjançant un dels seus pilars en la millora contínua [Filosofia; Planificar, Fer, Verificar, Actuar (PDCA)] i el reforç del lideratge de l'alta direcció. La norma no ha passat per alt la necessitat de posar especial èmfasi en el context en què treballa l'empresa i en la gestió dels riscos.
 
Per la seva estructuració i filosofia fa que sigui de més fàcil implantació a les empreses que treballen en entorns de gestió de la ISO 9001 (gestió de qualitat) i ISO 14001 (gestió mediambiental).

Sol·licita'ns informació

Utilitza el formulari per a posar-te en contacte amb nosaltres.

Contacta amb nosaltres