INSTAL·LACIONS, REPARACIONS, MUNTATGES, ESTRUCTURES METÀL·LIQUES, SERRALLERIA I FUSTERIA METÀL·LICA_ CONVENI METALL (OBRES DE CONSTRUCCIÓ)

Operaris sector metall obres construcció
Modalitat:
Durada:
20 h
Temàtica:
Lloc:
CONSTANTI
inscriure'm

Contingut del curs

A. Definició dels treballs:
– Depenent del lloc de treball, es podran definir els següents treballs:
Treballs mecànics, ferroviaris, instal·lacions d'edificis, els referits a instal·lacions
de telecomunicacions, a instal·lacions de gas i aigua, així com uns altres més específics
relatius a instal·lacions i manteniment urbà, muntatge i desmuntatge de bastides
industrials i muntatge d'aïllament industrial.
B. Tècniques preventives específiques:
– Aplicació del pla de seguretat i salut en la tasca concreta. Avaluació de
riscos en el cas que no existeixi pla.
– Proteccions col·lectives (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
– Proteccions individuals (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
– Formació específica de l'operador.
– Senyalització.
– Connexions elèctriques o mecàniques.
C. Mitjans auxiliars, equips i eines:
– Escales.
– Útils d'equip de treball.
– Petit material.
– Equips portàtils i eines.
– Manteniment i verificacions, manual del fabricador, característiques dels
principals elements, dispositius de seguretat, documentació, sistemes d'elevació,
plataformes elevadores, etc.
D. Verificació, identificació i vigilància del lloc de treball i el seu entorn:
– Riscos i mesures preventives específiques.
– Coneixement de l'entorn del lloc de treball i del trànsit per aquest.
Planificació de les tasques des d'un punt de vista preventiu.

E. Interferències entre activitats:
– Activitats simultànies o successives.
– Previsió de les necessitats dels diferents equips.
F. Primers auxilis i mesures d'emergència.
– Coneixements específics bàsics. Objectius i funcions.
G. Drets i obligacions:
– Marc normatiu general i específic.
– Organització de la prevenció.
– Foment de la presa de consciència sobre la importància d'involucrar-se en la
prevenció de riscos laborals.
– Participació, informació, consulta i propostes.

Conveni Col·llectiu Estatal de la Industria, la Tecnología i els Serveis del Sector del Metall

A qui s’adreça?

Operaris sector metall obres construcció

Sessions

Inici: 23 de abril 2024
Horari: 08:00 - 15:00
Ubicació: Carrer Itàlia, 8, 43120, Constantí
Inici: 25 de abril 2024
Horari: 08:00 - 15:00
Ubicació: Carrer Itàlia, 8, 43120, Constantí
Inici: 26 de abril 2024
Horari: 08:00 - 14:00
Ubicació: Carrer Itàlia, 8, 43120, Constantí

Sol·licita'ns informació

Utilitza el formulari per a posar-te en contacte amb nosaltres.

Contacta amb nosaltres