ELECTRICITAT: MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS DE AT I BT_CONVENI METALL (OBRES DE CONSTRUCCIÓ)

Operaris sector metall obres construcció
Modalitat:
Durada:
20 h
Temàtica:
Lloc:
LLEIDA
inscriure'm

Contingut del curs

A. Definició dels treballs:
– Línies elèctriques aèries i subterrànies d'alta i baixa tensió.
– Centres de transformació.
– Subestacions.
– Muntatge i manteniment elèctric industrial i edificació.
– Instal·lacions provisionals d'obra.
B. Tècniques preventives específiques:
– Aplicació del pla de seguretat i salut en la tasca concreta. Avaluació de
riscos en el cas que no existeixi pla.
– Proteccions col·lectives (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
– Proteccions individuals (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
– Muntatge, utilització i desmuntatge de línia de vida, verticals i horitzontals, en els
diferents tipus de suports i estructures.
C. Mitjans auxiliars, equips i eines:
– Escales.
– Petit material.
– Equips portàtils i eines.
– Màquines de tir, de fre, d'empalmar, corrioles, gats, carros de sortida a
conductors, perxes de verificació d'absència de tensió.
– Plataformes elevadores.
D. Verificació, identificació i vigilància del lloc de treball i el seu entorn:
– Riscos i mesures preventives específiques.
– Coneixement de l'entorn del lloc de treball i del trànsit per aquest.
Planificació de les tasques des d'un punt de vista preventiu.

E. Interferències entre activitats:
– Activitats simultànies o successives.
– Previsió de les necessitats dels diferents equips elèctrics.
F. Primers auxilis i mesures d'emergència:
– Coneixements específics bàsics. Objectius i funcions.
G. Drets i Obligacions:
– Marc normatiu general i específic.
– Organització de la prevenció.
– Foment de la presa de consciència sobre la importància d'involucrar-se en la
prevenció de riscos laborals.
– Participació, informació, consulta i propostes

Conveni Col·llectiu Estatal de la Industria, la Tecnología i els Serveis del Sector del Metall

A qui s’adreça?

Operaris sector metall obres construcció

Sessions

Inici: 8 de març 2024
Horari: 08:00 - 15:00
Ubicació: Av. Pinyana, 1, 25005, LLEIDA
Inici: 13 de març 2024
Horari: 08:00 - 15:00
Ubicació: Av. Pinyana, 1, 25005, LLEIDA
Inici: 15 de març 2024
Horari: 15:00 - 21:00
Ubicació: Av. Pinyana, 1, 25005, LLEIDA

Sol·licita'ns informació

Utilitza el formulari per a posar-te en contacte amb nosaltres.

Contacta amb nosaltres