Dia Mundial de la Seguretat i Salut en el Treball 2021

Dia Mundial de la Seguretat i Salut en el Treball 2021
Altres
Resiliència i cultura preventiva
Enguany, el missatge que l’Organització Internacional del Treball (OIT) transmet en la commemoració del Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball és el d’anticipar-se a les crisis, preparar-se i respondre, remarcant la importància d’invertir avui en sistemes resilients de Seguretat i Salut en el Treball (SST). La resiliència es caracteritza per la capacitat de resposta davant l’adversitat, assumir amb flexibilitat situacions límit o no previstes, controlar-les i sobreposar-se a elles. Un bon nivell de cultura preventiva a l’empresa dona força a la resiliència necessària perquè no es produeixin danys a la salut.
En la implantació de bones pràctiques és coneguda la cita «la paraula convenç, però l’exemple arrossega» i això és que es necessiti perquè aquesta cultura preventiva cali. Es dóna exemple quan s’inclou la prevenció com un punt específic en l’ordre del dia de les reunions habituals, en tots els nivells, quan es duen a terme xerrades preventives entre els comandaments i els treballadors, quan es fan inspeccions de seguretat o observacions preventives de seguretat o quan s’implanten grups de millora de prevenció, entre moltes altres accions més. El que sempre és rellevant en totes elles és el convenciment amb el qual es duen a terme.
A sp|activa es dona suport a la idea que la resiliència requereix adaptacions a les variacions que es van produint i necessita que els treballadors estiguin adequadament formats per a reconèixer els indicadors de possibles incidències i la prevenció per a compensar els efectes de les variacions.

Logo brand

.   .