CURSOS PRL METALL (en obres de construcció)

Quan: 05-04-2017
Categoria: Altres

CURSOS PRL METALL (en obres de construcció)

sp|activa (Prevenactiva, SLU), centre homologat (Renovació de l'acreditació 2017) per la Fundació del Metall per a la Formació, Qualificació i l'Ocupació

Relació d'accions formatives homologades construcció:

 • Aula permanent o nivell inicial
 • Personal directiu d'empresa
 • Responsables d'obra i tècnics d'execució
 • comandaments intermedis
 • Delegats de prevenció
 • administratius
 • Ferrallat
 • electricitat
 • fontaneria
 • Operadors d'aparells elevadors
 • Operadors d'equips manuals
 • Nivell bàsic de prevenció en la construcció
 • Ferrallat (6h)
 • Electricitat (6h)
 • Fontaneria (6h)
 • Operadors d'aparells elevadors (6h)
 • Operadors d'equips manuals (6 h)

Només podran cursar accions formatives específiques de 6 hores els treballadors que, prèviament, hagin rebut formació per ofici completa de 20 hores, així com aquells altres treballadors que tinguin una formació de nivell bàsic (50 hores lectives abans de l'entrada en vigor del IV Conveni col·lectiu General del Sector de la Construcció i 60 hores lectives de l'entrada en vigor d'aquest conveni), intermedi o superior, segons s'estableix en el Reial Decret 39/1997, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció.
Igualment, podran cursar aquestes accions aquells treballadors que han rebut la formació de coordinador en matèria de seguretat i de salut en les "obres de construcció", d'acord el que indica la Guia Tècnica del Reial Decret 1627/1997 elaborada per l'Institut Nacional d' seguretat i Higiene en el Treball-.

Sol·licita'ns informació

Utilitza el formulari per a posar-te en contacte amb nosaltres.

Contacta amb nosaltres