Cap a un Espai Europeu de Seguretat Viària

Cap a un Espai Europeu de Seguretat Viària
Altres
Cap a un Espai Europeu de Seguretat Viària
Per assolir aquest objectiu la Comissió Europea va establir set objectius estratègics i determinar quines accions prendre per aconseguir vehicles més segurs, quina estratègia seguir per reduir el nombre de ferits i amb quines mesures millorar la seguretat dels usuaris més vulnerables de la carretera, en particular, dels motociclistes.
Les orientacions de seguretat viària de la UE pretenen augmentar la seguretat d'usuaris, vehicles i infraestructures mitjançant una barreja de mesures de cooperació nacional, intercanvi de bones pràctiques, investigació, estudis, campanyes de conscienciació i, en alguns casos, regulació.
En concret, això significa, a nivell europeu:
fomentar una conducció més segura creant una estratègia europea d'educació i formació en seguretat viària;
aplicar la legislació europea de seguretat viària per a garantir un mateix tracte a tots els ciutadans de la UE quan infringeixen les normes de trànsit;
estimular els països de la UE a aplicar en les vies rurals les normes de seguretat que s'apliquen ja a les carreteres de la xarxa principal;
reconèixer mútuament les inspeccions tècniques en tots els països de UE;
augmentar la seguretat dels usuaris més vulnerables - especialment els motoristes - millorant la comunicació entre aquests i les autoritats, i reforçar inspeccions periòdiques de motos, ciclomotors, etc .;
millorar els instruments de registre i anàlisi d'accidents, per millorar el seguiment de la seguretat viària en els països de la UE i facilitar dades exactes per establir noves mesures de seguretat.
La UE va establir
Objectiu n ° 1: Millora de l'educació i la formació dels usuaris de la carretera
Objectiu n ° 2: Major compliment de les normes de circulació
Objectiu n ° 3: Major seguretat de les infraestructures viàries
Objectiu nº 4: Vehicles més segurs
Objectiu nº 5: Promoció de l'ús de les tecnologies modernes per augmentar la seguretat viària
Objectiu n ° 6: Millora dels serveis d'emergència i atenció després de les lesions
Objectiu n ° 7: Protecció dels usuaris més vulnerables de la carretera
Accés a la comunicació de la Comissió Europea

Logo brand

.   .