Burnout o Síndrome de desgast ocupacional

Burnout o Síndrome de desgast ocupacional
Altres
La nova llista CIE-11, Acrònim de Classificació internacional de malalties
També coneguda com a Codi Internacional de Malalties [ICN], la CIE-11, va entrar en vigor l'1 de gener de 2022 i substitueix a la CIE-10. La nova codificació reflecteix els progressos en medicina i els avenços en la comprensió científica.
La llista CIE es va crear per l'OMS (WHO - World Health Organization) per identificar les tendències i poder disposar d'estadístiques de salut globalment per utilitzar-les com a referents per informar les condicions de salut i malalties a nivell internacional. Actualment, es considera la classificació estàndard per a fins de diagnòstic i investigació.
A la versió actual, entre molts altres, s'han tractat amb més especificació els trastorns associats específicament amb l'estrès, en lloc d'incloure'ls amb els trastorns d'ansietat com recollia la CIE-10.
La nova CIE-11 passa a considerar com a síndrome de desgast professional (anteriorment “burnout” a CIE-10) com un problema relacionat amb el treball i inclou la codificació QD85 Síndrome de desgast ocupacional i ho defineix com:“És una síndrome conceptualitzada com a resultat de l'estrès crònic al lloc de treball que no s'ha manejat amb èxit. Es caracteritza per tres dimensions:
1) sentiments de manca d'energia o esgotament;
2) augment de la distància mental respecte a la feina, o sentiments negatius o cínics respecte a la feina; i
3) una sensació d'ineficàcia i manca de realització. La síndrome de desgast ocupacional fa referència específicament als fenòmens en el context laboral i no s'ha d'aplicar per descriure experiències en altres àrees de la vida.”
Items relacionats de la llista CIE-11
24 Factors que influeixen a l'estat de salut o el contacte amb els serveis de salut
Factors que influeixen a l'estat de salut
Problemes associats amb la feina o la desocupació
QD83 Problemes amb les condicions de treball
QD83.0 Problemes associats amb el treball incompatible
QD83.1 Problemes associats amb un horari estressant de treball
QD83.Y Un altre problema especificat amb les condicions de treball
QD84 Exposició ocupacional a factors de risc
QD84.0 Exposició ocupacional a la pols
QD84.1 Exposició ocupacional a agents tòxics a l'activitat agropecuària
QD84.2 Exposició ocupacional a agents tòxics a altres indústries que no sigui l'agropecuària
QD84.3 Exposició ocupacional a les vibracions
QD84.4 Exposició ocupacional al risc ergonòmic
QD84.Y Una altra exposició ocupacional especificada a factors de risc
QD84.Z Exposició ocupacional a factors de risc, sense especificació
QD85 Síndrome de desgast ocupacional
Anteriorment, a la llista CIE-10, el “burnout” estava inclòs entre els “problemes relacionats amb la dificultat en el control de la vida” (Z73.0), dins de la categoria genèrica de “persones que entren en contacte amb els serveis sanitaris en altres circumstàncies”.
La consideració de l'origen laboral daquesta síndrome suposa un pas més en el reconeixement de la importància dels riscos psicosocials d'origen laboral i representa un reforçament més a la realització d'accions que tendeixin a eliminar o reduir els riscos psicosocials.
A nivell preventiu, el que cal primer és la identificació a l'empresa de l'existència de factors que puguin ser considerats com un risc psicosocial i per fer-ho és imprescindible actuar amb una avaluació.
Sp|activa té una llarga experiència en la realització d'accions en lentorn del risc psicosocial, ja siguin les actuacions inicials d'avaluació del risc, com amb els plans d'acció per corregir les causes identificades; amb formació, assessorament, etc.
Accés a la Llista CIE

Logo brand

.   .