Avenços a la UE de seguretat en màquines davant de riscos emergents

Avenços a la UE de seguretat en màquines davant de riscos emergents
Altres
Els robots, la intel·ligència artificial (IA), impressió 3D, internet de les coses (IoT), o la digitalització en general, han de tenir regulació a la normativa de la UE.
L'aparició de noves tecnologies digitals planteja nous desafiaments per a la seguretat dels productes, inclosa la garantia de connectivitat segura, autonomia, dependència de dades i la seguretat dels mateixos.
Al Parlament Europeu i al Consell de la Unió Europea està en tràmit un nou Reglament de Màquines, amb noves normes per abordar els riscos i desafiaments emergents que plantegen les noves tecnologies als productes de maquinària i garantir que aquests puguin operar-se de manera segura i garantir la seguretat en totes les etapes d'ús.
Una regulació adequada és necessària per a qualsevol tipus d'equip; màquines de construcció pesades, línies completes de producció industrial, robots o impressores 3D de fabricació.
Les màquines han de ser segures i que puguin augmentar la confiança dels usuaris en les noves tecnologies, complint en tot moment els requisits essencials de salut i seguretat establerts al Reglament. S'han de tenir en compte nous requisits de seguretat per a les màquines autònomes, les de col·laboració home-màquina, així com l'ús segur de sistemes d'intel·ligència artificial en maquinària.
La nova regulació haurà de permetre l'existència de normes clares i proporcionades, que s'apliquin de manera uniforme a tota la UE, fins i tot considerant la modificació substancial dels productes.
Com fins ara, la normativa europea no ha d'impossibilitar la innovació, per tant, el compliment de les normes harmonitzades i de les especificacions tècniques establertes per la Comissió ha de ser voluntari. Això implica que les solucions tècniques alternatives haurien de ser acceptables quan l'expedient tècnic demostri el compliment de la maquinària amb els requisits essencials de salut i seguretat pertinents, tenint en compte l'estat de la tècnica en el moment de la construcció.

Logo brand

.   .