31 de Maig Dia Mundial Sense Tabac 2018: Tabac i cardiopaties

31 de Maig Dia Mundial Sense Tabac 2018: Tabac i cardiopaties
Altres
El tabac és la causa singular de mortalitat més prevenible al món d'avui. Aquest any el tabac matarà a més de cinc milions de persones, més que la tuberculosi, el VIH/SIDA i el paludisme combinats. Per 2030, les seves víctimes mortals seran, si no hi ha canvi en les tendències, més de vuit milions per any.
 
Les parts en el Conveni Marc de l'OMS s'han compromès a protegir la salut de la seva població associant-se a la lluita contra l'epidèmia de tabaquisme. Per ajudar els països a complir la promesa d'aquest conveni marc, l'OMS ha establert MPOWER
 
MPOWER:
Sis mesures per fer retrocedir l'epidèmia de tabaquisme
• Monitor: vigilar el consum de tabac i les polítiques de prevenció;
• Protect: protegir la població del fum de tabac;
• Offer: oferir ajuda per a l'abandonament del tabac;
• Warn: advertir dels perills del tabac;
• Enforce: fer complir les prohibicions sobre publicitat, promoció i patrocini;
• Raise: augmentar els impostos al tabac.
 
Al centre de treball ja existeix la prohibició de fumar, si són espais tancats, però, es fuma fora?
És bo donar suport a la conscienciació de que no tenir l'hàbit de fumar aporta resultats positius per a l'individu, directament, però també per a altres persones pròximes.
 
Qualsevol moment pot ser bo per iniciar la millora de la salut deixant de fumar, la celebració del dia mundial sense tabac pot ser aquest moment. Així mateix, tots els que envolten a un fumador, que vol deixar de ser-ho, poden ajudar, donar suport, animar, facilitar (i felicitar), ... perquè el pugui aconseguir. Actuem tots!

Logo brand

.   .