SEGURETAT EN L'ÚS DE PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS DE PERSONES_ RD 1215/97

1.- Normativa de referència, drets i obligacions dels treballadors.

2.- Definició de l'equip i dels treballs: classificació.

3.- Identificació de riscos i mesures preventives:

- Accessos.

- Normes d'utilització de l'equip.

- Normes de circulació.

- Distàncies de seguretat.

- Regles d'estabilitat.

- Elements de protecció

- Senyalització.

4.- Mitjans auxiliars, equips intercanviables.

5.- Normes de manteniment i verificació.

6.- L'entorn de treball i interferència entre activitats.

7.- Equips de protecció individual.

FORMACIÓ PRÀCTICA

1.- Presa de contacte amb l'equip de treball.

2.- Preparació de l'equip per al treball, equips intercanviables.

3.- Maneig segur de l'equip:

- Comprovacions diàries i periòdiques.

- Estabilitat de l'equip.

- Moviments amb càrregues i en buit.

- Treballs amb perills especials.

- Maniobres segures.

- Final de conducció i repostatge.

4.- Simulació de situacions de risc-Emergencies-PAS

Solicítanos información

Utiliza el formulario para ponerte en contacto con nosotros.

Contacta con nosotros