Autònoms

Els professionals de sp.activa realitzen per al treballador autònom tot el conjunt d’activitats que pot requerir per a la prevenció de riscos laborals.

 • Anàlisi per a la identificació i AVALUACIÓ DE RISCOS.
 • Proposta de les mesures de prevenció/protecció de caràcter tècnic, incidint en els equips i mètodes de treball utilitzats amb l’objectiu d’eliminar, minimitzar i controlar els riscos.
 • Planificació de les activitats preventives, que determina d’acord amb la valoració de riscos obtinguda en l’avaluació, les prioritats de l’aplicació de les mesures correctores.
 • FORMACIÓ i informació sobre els riscos del lloc de treball.
 • Elaboració i implantació del Document de mesures d’emergència.
 • RECONEIXEMENT MÈDIC en funció dels riscos específics del seu lloc de treball:

Per a la realització del reconeixement mèdic s’utilitza un protocol inicial de salut i s’hi inclouen els protocols mèdics específics corresponents a l’activitat del treballador autònom, basats en l’avaluació de riscos.

El reconeixement mèdic inclou:

 • Història Clínica. Anamnesi.
 • Exploració física bàsica (inspecció general, auscultació cardiorespiratòria, exploració abdominal).
 • Exploració física específica per risc. En funció de l’agent de risc laboral poden realitzar-se:
  • Otorinolaringològica
  • Dermatològica
  • Cardiorespiratòria
  • Cardiovascular
  • Abdominal
  • Musculoesquelètica
  • Òculo-visual
  • Neurològica
  • Vascular
 • Exploració instrumental bàsica
  • Biometria pes/talla
  • Índex de massa corporal
  • Tensió arterial (TAS-TAD)
  • Control de visió (agudesa visual prop-lluny, cromatòpsia)
  • Otoscòpia
  • Electrocardiograma
    
 • Exploració instrumental específica per risc. En funció de l’agent de risc laboral poden realitzar-se:
  • Control de visió (estereopsis, astigmatisme)
  • Audiometria tonal liminal
  • Espirometria basal
  • Rinoscòpia
    
 • Exploracions analítiques:
  • Exploració Analítica: Anamnesis dirigida a determinar patologies hemàtiques i bioquímiques.
  • Analítica bàsica
   • Sang: Hemograma complet (recompte i fórmula) i bioquímica bàsica (glucosa, colesterol total, HDL colesterol, LDL colesterol, VLDL colesterol, triglicèrids, creatinina, àcid úric, GOT, GPT  i GGT).
   • Orina: leucòcits, nitrits, hematies, urobilinogen, proteïnes, pH, densitat, cossos cetònics, bilirubina, glucosa i sediment d’orina.

El treballador autònom rebrà els resultats, un cop realitzat el reconeixement mèdic corresponent, en els següents documents:

 • Informe mèdic laboral personalitzat incloent-hi les recomanacions d’acord amb els resultats.
 • Informe d’aptitud laboral.

 

Solicítanos información

Utiliza el formulario para ponerte en contacto con nosotros.

Contacta con nosotros