ERGONOMIA EN TREBALLS AMB PVD I PAUSA ACTIVA

1.- Normativa i documentació de referència

2.- Criteris per determinar la condició d'usuari de PVD

3.- Riscos associats al lloc de treball

4.- Factors de risc i mesures ergonòmiques: Pantalla-Teclat-Ratolí-Reposa canells-Taula-Faristol-Cadira-Reposapeus-Com hem d'asseure'ns?

-Il·luminació

-Control de d'enlluernaments

-El color mediambiental

-El cablejat

- Condicions termohigromètriques

-Equips portàtils

-Atenció telefònica

5.- Fatiga postural

6.- Pausa activa

7.- Exercicis bàsic, activitats pràctiques

PRACTICA ACTIVA

Formació continuada que té per objectiu actualitzar la formació sobre els riscos del lloc de treball, segons el que disposa l'article 19 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/95

Solicítanos información

Utiliza el formulario para ponerte en contacto con nosotros.

Contacta con nosotros