ERGONOMIA EN TREBALL FÍSIC I PAUSA ACTIVA

1 Introducció

1.1 Manipulació manual de càrregues

1.2 Càrrega

1.3 Trastorns musculoesquelètics

1.4 Factors de risc

2 Justificació

2.1 Ergonomia (Associació Internacional d'Ergonomia)

2.2 Ergomotricitat

3 Normes bàsiques

3.1 Factors físics

3.2 Economia d'esforç

3.3 Seguretat (postures)

4 Organització saludable

4.1 Seguretat (postures)

4.2 Confort (gestos)

4.3 Punts claus

5 Pauses actives

5.1 Qüestionaris

5.2 Suports o recolzaments

5.3 Exercicis

- Exercicis respiratoris

5.4 Pausa eficaç

5.5 Recuperació dels exercicis de la pausa activa

5.6 Aplicació d'agents físics

Formació continuada que té per objectiu actualitzar la formació sobre els riscos del lloc de treball, segons el que disposa l'article 19 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/95

Solicítanos información

Utiliza el formulario para ponerte en contacto con nosotros.

Contacta con nosotros